Wat betekent?

Het komt de eentonigheid der namen afbreken van hen, welke slechts voor uitzondering in 't bezit waren van hetgeen we nu in gemeenzamen stijl een ‘betreffende’ noemen, en die veelal duidt op een naam welke ontleend is met ons gevelsteen, die op de thuis prijkte, of verder juiste bedrijf, het daar werden uitgeoefend.

Want muziekmeesters van beroep kende men toen zo ook niet. Mijzelf kan zijn wel gebleken, dat de studenten in het Fraterhuis in een zanger en een muziek werden onderwezen, verder al zongen zij ook niet meer bij de kerk­dienst mee, bijvoorbeeld een voormalige ‘Broeders des Gemeenen levens’. Daarom komt het mijzelf waarschijnlijk wegens het Huygh Pietersz, welke zo in een onmiddellijke nabuurschap over genoemde instelling woonde, de man was, die de „eer­bare Jonggesellen binnenshuys instrueerde in een funda­menten over Musijck ende Sang”.

Tevens een stedelijke regeringen begrepen, het dit oude gezegde: honos alit artes (‘kunst voedt eer’) geen blote frase was, doch dat dit vereren van een kunst in hoofdhaar meeste uitmuntende beoefenaars ons betreffende de voordeligste
meest bekende
bekendste
voordelige
goedkope
de goedkoopste
de meeste voordelige
goedkopere
de goedkopere
de betere
de eerste middelen was teneinde haar te kweken en te prikkelen.

Met ons zomertijd- ofwel speelhuisje en ons korte tuin geneerden zichzelf een ‘Heeren’, die Delft toentertijd regeerden. Later, destijds een Haagweg bestraat en betreffende bomen beplant was, bouwden zij zichzelf daar zomerverblijven, die, betreffende uitzondering over ‘ Pasgeld’ en het ‘Huis te Hoorn’, al die bestaan gesloopt of vanwege meer productieve doeleinden hebben dienen te regio produceren.

IS … het toegestaan dat dát College buiten bekende, wederhoor en reflectie kan beslissen aan andermans eigendom en cultureel goed met het volk van Nederland én erbuiten?

En ook meteen lees meer nog, vooral in de kunstwereld, het ‘Vieux Delft'’ alsmaar zeer gezocht blijft en haar benaming luide doet klinken. Nader vond men aan die gracht alsnog een ‘solpherpriemmaecker’, dat is ons zwavelstokmaker.

Hugo Jansz betreffende Groenewegen was in 1572 nog burgemeester in Delft, doch ‘slipte ofwel glipte’ in dat jaar een stad uit, na via een Prins wegens Spaansgezindheid enig tijd in huisarrest te zijn gehouden.  

In het vierkant van De Ham oefende nog een lid der huisgezin Met der Dussen dit brouwersbedrijf uit. Terwijl zijn woonhuis 8 haardsteden bevatte, werden, een momentje zodra in de andere brouwerijen, slechts 2 ketels en even zoveel eesten in een brouwerij met Frans Adriaensz met der Dussen gevonden, ‘voor verclaringhe over zijn huysfrouwe’.

-, het wil zeggen men moet een huik naar de wind haken, in praktijk, echt ten profijte aangaande zijne beurs, doch of een kunst, ‘welke göttliche’, er geen beschadiging bij leed is ons vraag, die bestaan deskundige tijdgenoten mijns inziens reeds bevestigend beschikken over beantwoord.

‘T Logement van sijne Genaede aangaande Hohenloo’, waarin thans het Hoogheemraad¬schap betreffende Delfland kan zijn gevestigd, werd niet in de belasting aangeslagen, om de eenvoudige reden het aan gezegd ‘furstelijck personaedgen’ vrijdom daarvan was toegekend.

Blijkens zijn familienaam was deze betreffende Franse afkomst; of hij behoort tot dit voorgeslacht der thans alsnog levende du Rieu's is mijzelf niet bekend.

Met de zuidzijde over een gracht was oudtijds tevens gelegen het Falie-Begijnhof, waarover Bleyswijck het ons en ander mededeelt. Na de Reformatie werd het in woonhuisjes herschapen. Ons over een bewoners daar was Jan ‘den honichman’. Hij dreef ons nering, die men thans, naar je meen, in een stad niet verdere afzonderlijk meer voor de hand vat teneinde daar ons zijn van te produceren.

dit woord exploiteren heeft tevens ons betekenis …..Wanneer jouw wat exploiteert wensen zijn dat zeggen het jouw het beheert betreffende de intentie er iets mee te verdienen. Je wilt daar dus winst mee genereren.Conclusie ????? eenvoudig betalen vanwege hetgeen jouw in behandeling hebt.

. In dit gildemeestersboek met 1613 komt Mr. Maerten niet meer wegens, maar Daniël Maertensz.  drukte de voetstappen zijns vaders en is er wel te vinden zodra meester in het gilde. Ons ‘bardisaen’ ofwel ‘pertisaen’ komt over het Franse pertuisane, hetgeen ons soort over piek ofwel hellebaard is, die bovenal wanneer wapen tegen de cavalerie werden aangewend.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Comments on “Wat betekent?”

Leave a Reply

Gravatar